Historisk arkiv

Dette må du finne frem før du søker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostander.

For at det skal bli lett å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør om det.

Hvilke tall for uunngåelige, faste kostnader spør vi etter:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres. Du finner informasjon om dette i veilederen. For eksempel må du passe på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden, for eksempel om den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand.  

Hvilke tall for omsetning spør vi etter:

 1. Faktisk omsetning for måneden.
 2. Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for måned du søker tilskudd for.
 3. Omsetning for tilsvarende måned i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere).
 4. Total omsetning for januar og februar 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere).
 5. Total omsetning for januar og februar 2020.

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den aktuelle måneden. Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge.  Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Slik vil søknadsprosessen foregå:

 1. Sjekk om du kan søke støtte.
  Vi hjelper deg i søknadsportalen med å avklare om du kan søke støtte, ved å stille deg noen spørsmål.
 1. Finn frem opplysninger.
  Du trenger å finne blant annet omsetningstall og faste, uunngåelige kostnader.
  Vi gir deg flere detaljer før du åpner søknadsskjemaet.
 1. Send oss søknad.
  Du fyller ut søknadsskjemaet enkelt på nett.
 1. Vi svarer så raskt vi kan.
  Normalt får du svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Du får beskjed fra Skatteetaten i foretakets meldingsboks i Altinn. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.