Historisk arkiv

Kompensasjonsordning.no åpner i morgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner i morgen. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Nett-tv Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter og lansering av søknadsportal

Se sendingen her

Se sendingen her

Nettsiden kompensasjonsordning.no åpner lørdag 18. april. Det skjer tre uker etter at regjeringen annonserte planen om kompensasjonsordningen for næringslivet, og to uker etter at regjeringen la frem et lovforslag for Stortinget. Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen, og der vil det også ligge veiledere og informasjon om ordningen.

– Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes. Dette har vi klart takket være gode innspill fra partene i arbeidslivet, og et godt og effektivt samarbeid mellom Skatteetaten, Finans Norge, Bits, DNB og Digitaliseringsdirektoratet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Skal redde arbeidsplasser

Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Det har derfor vært viktig å få på plass en enkel og effektiv løsning som sikrer at pengene kommer raskest mulig ut til foretakene.

– De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sier finansministeren.

Foretak som ble pålagt å stenge kan søke først

For å bremse spredningen av viruset, fikk flere foretak pålegg av staten om å stenge av smittevernhensyn. Det er denne gruppen foretak som først kan søke om tilskudd når kompensasjonsordningen for næringslivet åpner lørdag formiddag.

– I løpet av morgendagen åpner vi for at foretak som ble pålagt å stenge av staten, kan søke om tilskudd. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april, sier skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten.

Skatteetaten har et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av ordningen.

Viktig å sette seg inn i ordningen

For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

– Sjekk om ditt foretak tilfredsstiller kravene før du søker, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.

– Sammen med gode samarbeidspartnere har Skatteetaten laget en så effektiv ordning som mulig. Men det er flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier Holte.

kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema, informasjon om foretaket ditt er blant næringene som staten har pålagt å stenge, og annen relevant informasjon.  Du får veiledning mens du fyller ut søknaden. Det er også opprettet et eget telefonnummer hvor bedrifter som har spørsmål om løsningen kan ringe og få veiledning.

Vil kunne bli kø

Skatteetaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet. Selv om det blir puljevis søking, vil det kunne oppstå kø i perioder.

– Vi har i løpet av kort tid bygd opp en digital portal som er rustet til å tåle et høyt volum, men hvis titusenvis av bedrifter logger seg på søknadssidene samtidig, vil det kunne bli kø. Det er derfor lurt å smøre seg med litt tålmodighet. Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sier Holte.

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten vil benytte seg av samme typen kontrollmekanismer som gjøres i den ordinære skatteforvaltningen.

– Kontrollene, som gjennomføres av ansatte med spisskompetanse, skjer på grunnlag av analyser, tips og rik tilgang til informasjon om virksomheter. Det legges opp til flere typer kontroller, både automatiske og manuelle, før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, samt A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, forteller skattedirektøren.