Historisk arkiv

Pressemeldinger

Søknadsfristen for kompensasjon for mars, april og mai utsatt til 31. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å utsette søknadsfristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Fristen var opprinnelig 30. juni 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.

Endringen vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no