Historisk arkiv

Bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdige drikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag ut forslag om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag ut forslag om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame. 

- Forbudet mot alkoholreklame er et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Samtidig har samfunnsutviklingen og praktiseringen av reklameforbudet ført til et behov for å foreta visse presiseringer av og justeringer i forbudet. Gjennom det forslaget vi nå legger fram, har vi lagt vekt på å finne løsninger som både er tilpasset dagens situasjon og som fortsatt sikrer et helhetlig og sterkt reklameforbud, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

I høringen foreslås det blant annet å presisere hvilken informasjon salgs- og skjenkesteder kan gi om den alkoholholdige drikken de selger. Det åpnes for produktbilder også i Vinmonopolets nettbutikk. Produsenter og grossister skal på særlige vilkår kunne informere om produktene på sine hjemmesider, samt på arrangementer som messer, omvisninger og kurs.

Begrunnelsen for forslagene er i hovedsak å rydde opp i regelverket i forhold til etablert praksis. Det skal bli enklere å forholde seg til regelverket gjennom klarere rammer for hva som er tillatt og ikke. Regelverket skal tilpasses til den teknologiske utviklingen og imøtekomme forbrukernes behov og forventninger til faktainformasjon om alkoholholdig drikk.

En sentral forutsetning som ligger til grunn for de fleste unntakene som foreslås, er at informasjonen kun kan gis i kommunikasjonskanaler som må oppsøkes av dem som ønsker denne informasjonen. En annen forutsetning er at den informasjonen som tillates, må være nøktern, faktabasert og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om de omtalte produktenes egenskaper.

Les høringsdokumentene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter