Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en egen ungdomshelsestrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Til neste år skal regjeringen fremme en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Helsetilbudet til barn og unge vil være et sentralt tema. I forbindelse med meldingen vil regjeringen utarbeide en egen ungdomshelsestrategi. I tillegg skal prevensjon gjøres mer tilgjenglig for ungdom.

–God helse er grunnlegende for barn og ungdom, og det er viktig at vi har en helsetjeneste som møter de unges behov. Regjeringen vil derfor utarbeide en egen ungdomshelsestrategi. Vi ønsker også å gjøre prevensjon lettere tilgjengelig for ungdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ungdomsstrategien vil kunne ta for seg hele spekteret av utfordringer knyttet til ungdomshelse, også seksuell helse. Stortinget har bedt om en egen ungdomshelsestrategi. Ulike brukerorganisasjoner, blant annet Unge funksjonshemmede, har også etterspurt en slik strategi. Departementet vil nå følge opp dette initiativet.

Jordmødre og helsesøstre som arbeider på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten har i dag adgang til å skrive ut korttidsvirkende prevensjonsmidler. Fortsatt er det kun leger som kan rekvirere langtidsvirkende prevensjonsmetoder.

– Det er viktig med et godt lavterkseltilbud til ungdom og at de har lett tilgang på prevensjon. Regjeringen vil derfor vurdere å utvide rekvisisjonsretten for langtidsvirkende prevensjon til også å gjelde jordmødre og helsesøstre, sier Høie.

Regjeringen tar sikte på å sende forslaget på høring i løpet høsten, slik at endringen kan tre i kraft i løpet første halvår 2015.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter