Historisk arkiv

Norge vertskap for internasjonalt seminar om regulering av cannabis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Reguleringen av cannabis skaper debatt både i og utenfor Europa. Tirsdag 17. november var Norge vertskap for et internasjonalt seminar om erfaringer med ulike reguleringer av cannabis.

Flere delstater i USA og land i sentral- og Sør-Amerika og Karibia vurderer eller har allerede endret sin cannabis-lovgivning, men de har gjort det på ulike måter. I Europa er cannabis regulert noe ulikt, men bare Portugal har avkriminalisert besittelse av cannabis. 

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg åpnet det internasjonale seminaret om regulering av cannabis. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

På seminaret deltok representanter fra blant annet USA, Uruguay, Jamaica og Portugal. De delte sine erfaringer med legalisering eller avkriminalisering av cannabis. Hvilke utfordringer har de med narkotika i sitt land, hvorfor valgte de å endre sin lovgivning, og hvilke erfaringer har de hatt så langt? Flere av deltakerne understreket at det er ulike utfordringer i ulike land og at løsningen derfor må tilpasses det enkelte land.

Norge har nå formannskapet i Pompidou-gruppen, som er Europarådets samarbeidsorgan for narkotikaspørsmål. Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg er president i Pompidou-gruppen. For Norge er det viktig å jobbe internasjonalt for at menneskerettighetene skal være utgangspunkt for narkotikapolitikken. 

– Det er ikke aktuelt for Norge å legalisere eller avkriminalisere cannabis, men vi ønsker å høre om erfaringer fra andre land som har endret lovgivningen. Regjeringen vil forebygge bruk av rusmidler, som skader både en selv, og ofte også andre. Samtidig er rusavhengighet først og fremst et helseproblem. Mindre straff og mer helsehjelp er et tydelig signal i Opptrappingsplanen for rusfeltet som regjeringen nylig la fram, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

– Den internasjonalt narkotikapolitikken er preget av harde fronter. Som leder av Pompidou-gruppen er det viktig oppgave for Norge å legge til rette for en konstruktiv og åpen debatt om narkotikaspørsmål. Dette er særlig viktig fram mot toppmøtet i FNs generalforsamling i april 2016, der veien videre i internasjonal narkotikapolitikk skal drøftes, sier Heiberg.