Historisk arkiv

Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorg 2020 presenterer regjeringens plan for omsorgsfeltet. Den inneholder prioriterte satsninger sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av stortingsmeldingen Morgendagens Omsorg.

Omsorg 2020 skal bidra til en langsiktighet i arbeidet med å styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dokumentet kan fungere som et grunnlagsmateriale for kommunene i deres planlegging og utvikling av helse- omsorgssektoren.

Omsorg 2020 presenteres samtidig med at regjeringen legger frem stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Sammen med Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter gir den et utfyllende bilde av utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

Les Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020