Historisk arkiv

Høie ber om innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.

Helsedirektoratets kostråd og anbefalinger ligger til grunn for arbeidet.

Illustrasjonsbilde
Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. Foto: Colourbox.no

I handlingsplanen vil regjeringen blant annet løfte fram disse områdene:

 • Samarbeid med matvarebransjen.
  Samfunnet må gjøre det enklere å ta gode helsevalg. Matvarebransjen har både ansvar og muligheter til å utvikle og tilby sunnere produkter og gjøre dem attraktive og enkle for folk å velge. Det er allerede etablert et godt samarbeid mellom myndighetene og næringslivet. Blant annet er det besluttet å redusere innholdet av mettet fett og salt i maten.

  Vi ønsker forslag til konkrete tiltak og samarbeid som gjør det enklere å ta helsevennlige valg.
 • Kommunikasjon om et sunt og variert kosthold.
  Regjeringen ønsker å samarbeide med private og frivillige aktører for at informasjon om ernæring og kosthold skal nå ut til målgruppene på en best mulig måte.

  Vi ønsker forslag til konkrete kommunikasjonstiltak som kan bidra til å spisse og tilpasse kommunikasjon.

 • Styrke praktiske ferdigheter i matlaging og skape mestring for alle. 
  Vi ønsker innspill til konkrete tiltak og samarbeid som kan bidra til å skape økt mestring, og praktisk kunnskap om matlaging, råvarer og hygiene i alle aldersgrupper.

 • Gode mat- og måltidsordninger i skole og barnehage.
  Vi ønsker innspill om konkrete tiltak for å heve kompetansen hos både voksne og barn, og forslag til hvordan vi kan spre de gode eksemplene og forankre arbeidet lokalt
 • Måltidsarenaer. 
  Vi ønsker innspill til tiltak og samarbeid om hvordan man kan skape mat- og måltidsglede i ulike målgrupper og på ulike arenaer, som i hjemmet, på jobb, i skoler og barnehager og i helseinstitusjoner.

Handlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom flere departementer, men er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er sekretariat.

Du kan gi innspill til handlingsplanen på Helsedirektoratets nettsider.

Siste frist for å gi innspill er 15. mai 2016.