Historisk arkiv

Norsk leder for FNs narkotikakommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ambassadør Bente Angell-Hansen valgt til leder for FNs narkotikakommisjon for ett år.

Under fredagens møte i FNs narkotikakommisjon (CND) ble Norges ambassadør til FN i Wien og Østerrike, Bente Angell-Hansen, valgt til leder for neste års sesjon. Foto: Utenriksdepartementet.
Under fredagens møte i FNs narkotikakommisjon (CND) ble Norges ambassadør til FN i Wien og Østerrike, Bente Angell-Hansen, valgt til leder for neste års sesjon. Foto: Sjøwall/Utenriksdepartementet.

Det er første gang Norge leder denne kommisjonen.

– Jeg gratulerer Bente Angell-Hansen som ny leder for FNs narkotikakommisjon. Narkotikasmugling driver konflikt og skaper sårbarhet i mange deler av verden. Vi trenger et sterkere FN. Ambassadør Angell-Hansen er en meget dyktig og erfaren diplomat. Hennes ledelse av neste års sesjon vil være viktig norsk bidrag til FNs arbeid mot narkotika, sier utenriksminister Børge Brende 

Viktig rolle for Norge

Vi står overfor viktige veivalg for verdens narkotikapolitikk etter FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS)  i april 2016, og neste års møte i narkotikakommisjonen blir avgjørende for veien videre.

Dette gjelder både oppfølging av og forberedelsene til narkotikakommisjonens 63. sesjon i 2019, der nåværende handlingsplan skal erstattes med en ny. 

– Vi må samarbeide tett over landegrensene for å møte utfordringene på dette området. Med Angell-Hansen som leder av kommisjonen, får Norge en viktig rolle i det internasjonale narkotikasamarbeidet. Hun spilte en sentral rolle i arbeidet med UNGASS tidligere i år, og får nå også viktige oppgaver knyttet til oppfølgningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Angell-Hansen skal lede forberedelser og gjennomføring av neste års møte i narkotikakommisjonen i Wien mars. Da er det 60 år siden narkotikakommisjonens første møte.