Historisk arkiv

Ønsker bedre behandling av helsedata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedatautvalget er et ekspertutvalg som utreder et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. Utvalget tar gjerne imot innspill på hvilke tiltak de burde se på.

Alle innsendte innspill vil bli offentliggjort på utvalgets hjemmeside. Alle innspill vil bli lest grundig, men utvalget har ikke kapasitet til å svare hver enkelt bidragsyter. Utvalget har frist til 30. juni 2017 med å avlevere sin innstilling. Innspill kan sendes på e-post til: helsedatautvalget@hod.dep.no

Utvalget inviterer alle interesserte til å sende skriftlige innspill til utvalget innen fredag 9. desember 2016.

Les mer på utvalgets hjemmeside