Helsedata

Helsedatautvalget har utredet et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging.

Utvalget ble nedsatt i 31. mai 2016 og leverte rapporten "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata" 30. juni 2017.

Følg saken

 • Nyhet

  Regjeringen tildeler 150 millioner til en nasjonal analyseplattform for helsedata

  Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Nå skal disse dataene gjøres lettere tilgjengelig for forskere og andre.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Høring

  Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata" fra 30. juni 2017. Høringsfristen er: 1. desember 2017.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 11.12.2017

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rapport

  Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  Helsedata er nødvendig for å få kunnskap om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som bør endres i hele bredden av folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og er således en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Nyhet

  Ønsker bedre behandling av helsedata

  Helsedatautvalget er et ekspertutvalg som utreder et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. Utvalget tar gjerne imot innspill på hvilke tiltak de burde se på.

  Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen