Historisk arkiv

Nyheter

Signerte intensjonsavtale for sunnere mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En avtale med konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke ble i dag signert av næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren. – Dette vil gi sunnere mat i kjøleskapene og kjøkkenskapene til folk flest, sier Bent Høie.

Næringsorganisasjonene, dagligvarebransjen og produsentene av mat og drikke har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Med den nye intensjonsavtalen tar de samarbeidet videre.

- Det er gledelig at vi har satt oss felles mål for å redusere sukker, salt og mettet fett i mat og drikke. Avtalen betyr at Norge nå ligger i front i arbeidet for en bedre folkehelse. Usunt kosthold fører til sykdommer, helseplager og tapte leveår. Disse utfordringene kan ikke møtes i en sektor alene. Derfor er jeg veldig glad for dette samarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie signerer intensjonsavtale med næringslivsgruppen.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie signerte intensjonsavtalen med NHO Mat og drikke, NHO Handel, Virke Dagligvare, Coop Norge SA, Sjømat Norge og Norges Frukt- og Grønnsak- Grossisters Forbund. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

I avtalen forplikter partene seg til å arbeide mot følgende felles mål:

  • At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.
  • At inntaket av sunne matvarer som frukt grønnsaker og fisk øker.

- Litt sunnere mat og litt sunnere drikke kan gjøre store forskjeller for helsa. Målet om å redusere sukkkerforbruket med 12,5 prosent innen 2021 betyr at inntaket av sukker vil være på vel 11 energiprosent i 2021. Det betyr at vi er mer ambisiøse enn EU, sier Høie.

Å redusere innholdet av mettet fett og salt i maten gir lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Beregninger fra Danmark viser at redusert innhold av salt i maten fører til færre dødsfall og færre tilfeller av hjerte- og karsykdom.

Det var NHO Mat og Drikke som tok initiativ til å utarbeide intensjonsavtalen.

- Vi viser at vi kan få til resultater uten påbud og forbud – men gjennom samarbeid. Næringen ser at dette også er i tråd med hva forbrukerne ønsker. Det viser at vi har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar, sier Høie.

Intensjonsavtalen ble signert av helse- og omsorgsminister Bent Høie og administrerende direktør Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke, direktør Bjørn Næss, NHO Handel, direktør Ingvill Størksen, Virke Dagligvare, konsernsjef Geir Inge Stokke, Coop Norge SA, administrerende direktør Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, daglig leder og Gry Sørensen, Norges Frukt- og Grønnsak- Grossisters Forbund.

Mange bedrifter forpliktet seg i dag til målene i intensjonsavtalen ved å skrive under en tilslutningsavtale. Tilslutningsavtalen ble i dag signert av BAMA, Grilstad, Kolonial.no, Mills, Rema 1000, Nestlé. Norgesgruppen, Norgesmøllene, Nortura, Orkla og Tina.

- Avtalene viser at vi i Norge har en ansvarlig næring som tar et tydelig samfunnsansvar. Helsemyndighetene skal ta sin del av ansvaret. Vi fortsetter å støtte opp om næringens arbeidet gjennom befolkningsrettede kampanjer, og følger utviklingen i norsk kosthold for å se at det går i riktig retning, sier Høie.

Les mer om intensjonsavtalen og tilknytningsavtalen

Om Næringslivsgruppen:

Næringslivsgruppa består av aktører fra matvarebransjen og næringslivet. Målet er å bli enige om konkrete tiltak som kan bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene til Helsedirektoratet og målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.