Historisk arkiv

Kortere gyldighet på antibiotikaresepter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. januar 2018 kan gyldighetstiden på antibiotikaresepterreduseres fra ett år til ti dager. Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

- Antibiotika skal brukes ved akutt infeksjon, det er derfor legen har foreskrevet en resept. Antibiotikaresepten skal ikke ligge over lenger tid og hentes ut neste gang vi tenker den kanskje kan virke, uten å oppsøke legen på nytt. Kortere gyldighet er et viktig tiltak, og et av mange svar på hvordan vi skal få ned antibiotikabruken i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 29. november endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek som gjør det mulig å sette kortere gyldighet på antibiotikaresepter.

Endringen betyr at leger, tannleger og veterinærer, som ikke benytter e-resept, allerede fra 1. januar kan gi ti dagers gyldighet for resepter på antibiotika. Det igjen betyr at vi får færre situasjoner der antibiotika brukes uten at det er et faktisk medisinsk behov..

I løpet av 2018 vil det komme på plass en løsning i fastlegenes journalsystem som automatisk setter 10 dagers gyldighet på e-resepter. Legen vil kunne forlenge gyldighetsperioden hvis det er medisinsk nødvendig. For pasienter som får antibiotika på blåresept settes reseptgyldighet automatisk til ett år.

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk vil informere forskriverne om endringene og praktisk håndtering.