Historisk arkiv

Krav til spesialisering for leger i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble i dag fastsatt. Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen etter 1. mars må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

-Kommunene må yte stadig mer komplekse helse- og omsorgs­tjenester. Regjeringen har derfor tatt en rekke grep for å øke de ansattes kompetanse og heve kvaliteten på tjenesten. Et viktig tiltak er at vi nå stiller krav om videreutdanning også for leger i kommunene. Jeg mener økt kompetanse hos legene hever kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten generelt. I tillegg tror jeg det vil heve statusen til primærhelsetjenesten og gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskriften kommer som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 (2014-15) Fremtidens primærhelsetjeneste. Dette var ett av flere tiltak i meldingen for å heve de ansattes kompetanse. Kravet fikk bred støtte i høringen. Legeforeningen har lenge hatt en uttalt målsetning om å øke antallet spesialister i allmennmedisin i kommunen.

Forskriften trer i kraft 1. mars.