Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen lanserer forskningsstrategi på tannhelsefeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet legger i dag frem forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027).

-For å sikre høy kvalitet og kompetanse i tannhelsetjenesten er det viktig at vi målretter forskningen. Denne strategien skal bidra til en mer koordinert og langsiktig forskningsinnsats. Det skal gi et kunnskapsløft for helse tannhelsefeltet, til beste for befolkningen, sier statssekretær Lisbeth Normann.

Forskning og kunnskapsutvikling innen oral helse har i flere år blitt hengende etter andre fagfelt i helse- og omsorgssektoren. De senere årene har det imidlertid vært en betydelig økning i finansiering til mer flerfaglig forskning. I strategien presenteres innsatsområder og tiltak som skal bidra til å møte behovene for forskning, innovasjon og fagutvikling. Viktig mål er å utvikle og etablere robuste forskningsmiljøer, legge til rette for mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid og økt flerfaglighet. Dette skal bidra til en mer kunnskapsbasert tannhelsetjeneste.

Les Sammen om kunnskapsløft for oral helse  - Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027)