Historisk arkiv

Tobakkspakningene blir mørkegrønne og uten logo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juli gjelder nye regler for tobakksinnpakning. Alle pakninger skal ha samme farge og utforming. Det blir også forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud.

– Formålet med standardiserte innpakninger er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse. Vi vet at pakkenes utseende fungerer som reklame, særlig på unge. Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reguleringen gjelder for sigaretter, rulletobakk og snus. Andre tobakksvarer som sigarer og pipetobakk er unntatt. Begrunnelsen er at slike varer i liten grad appellerer til, eller brukes av, barn. Dersom dette skulle endre seg i fremtiden har departementet hjemmel til å gjøre regelverket gjeldende også for disse produktgruppene.

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke brukes verken på pakninger eller produkter.

Reglene er i stor grad sammenfallende med reguleringene i Australia, Frankrike og Storbritannia, hvor tiltaket allerede er iverksatt.

Tobakksindustrien er gitt ett års overgangsperiode til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene. Fra 1. juli 2018 skal alle pakkene være standardiserte.

Fra 1. juli 2017 gjelder også forbudet mot bruk av e-sigaretter på steder der det i dag er røykeforbud.

- Eksponering for damp fra e-sigaretter vil kunne innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. I dag er det helt tilfeldig om det er tillatt å bruke e-sigaretter i det enkelte lokalet. Derfor er jeg glad for at vi nå får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene og Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forbudet på samme måte som de i dag gjør for røykeforbudet.