Historisk arkiv

Gir 4,9 millioner ekstra til rekruttering av fastleger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie øker tilskuddet til rekruttering av fastleger med nesten fem millioner kroner i år. Med de ekstra midlene, har regjeringen tildelt til sammen 28,8 millioner kroner som rekrutteringstilskudd i 2018.

- Fastlegene er en svært viktig del av helsetjenesten i kommunene, og vi tar utfordringene i fastlegeordningen på alvor. Nå kan flere kommuner få hjelp til å rekruttere fastleger, sier helseminister Bent Høie.

I neste års budsjett foreslår regjeringen å øke rekrutteringstilskuddet til kommunene med 25 millioner kroner- til totalt 39 millioner kroner. De 4,9 millionene er et strakstiltak og kommer i tillegg til dette. Midlene vil bli lyst ut på Helsedirektoratets nettsider. 

Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen inngikk tidligere i høst en avtale om fastlegeordningen. Departementet og Legeforeningen er enige om at oppgavemengden for fastlegene er blitt for stor og at det må flere fastleger inn i ordningen.

Fastlegeordningen er under evaluering. Et viktig mål er å finne ut hvordan fastlegeordningen kan bli bedre for pasientene og mindre belastende for fastlegene. Etter at fastlegeordningen er evaluert, vil det bli lagt frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene.

Les mer hos Helsedirektoratet