Historisk arkiv

Helseminister Bent Høie ser på nye muligheter i Kina:

Innovasjon og e-helse muliggjør fremtidens helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innovative løsninger og mer effektiv bruk av teknologi i møte med pasienter er viktige satsingsområder i både Norge og Kina. Riktig bruk av medisinsk-teknologi, e-helse og nye måter å levere og organisere helsetjenester på er tema under helseminister Bent Høies besøk i Kina 11. - 13. april.

Shanghai er en av byene som har kommet lengst i å utvikle helhetlige digitale løsninger til sine innbyggere. Dette setter innbyggerne bedre i stand til å mestre egen helse, og gir helsetjenesten relevant helseinformasjon.

-Regjeringen har digitalisering av helsetjenestene og etablering av pasientens netthelsetjeneste som en av sine viktigste satsinger. Digitale helsetjenester er viktig i arbeidet for å flytte makt fra systemet til pasienten. Digitaliserte tjenester gir pasientene bedre oversikt over egen helse, og gjør dem i bedre stand til å leve selvstendige liv. Dette er vinn-vinn situasjon, som sikrer bærekraft, sier helseminister Bent Høie.

Heldigitaliserte pasientforløp

Appen Shanghai Health Cloud har omtrent 1,8 millioner registrerte brukere. Brukerne kan se sin egen helsejournal, inkludert sykehusbesøk, medisiner og prøveresultater fra alle offentlige sykehus pasienten har besøkt. Familielegen kan følge med på sine pasienter, gi råd, og ta initiativ til oppfølging ved unormale verdier. Målsetningen er å hjelpe pasientene med å hjelpe seg selv.

- Shanghai satser på heldigitaliserte pasientforløp. Dette vil avlaste helsetjenesten og frigjøre kapasitet til de pasienter som trenger det mest. For å lykkes med å omstille helsetjenesten er samarbeid med næringslivet helt essensielt. Også Shanghai Health Cloud appen er resultat av et offentlig privat samarbeid, sier Høie.

Muligheter for norske bedrifter

Under sitt besøk i Kina har Høie også besøkt Asias største messe for helseteknologi. Her ble han presentert for flere innovative løsninger for sykehus. Messen viste en stor satsing på medisinsk teknisk utstyr. Kina er et potensielt viktig marked for norske bedrifter, og kinesiske firmaer og miljøer er potensielle samarbeidspartnere. Norske bedrifter har høyspesialisert kompetanse på flere områder innen helseteknologi.

- Vi må utnytte våre fortinn, også for å sikre eksport av norske kvalitetsprodukter til nye internasjonale markeder, sier Høie. Kineserne ønsker samarbeid med Norge om rehabilitering, forskning og innovasjon og ser velferdsteknologi som en av løsningene på sine utfordringer. Her ligger det muligheter for Norge, sier Høie.

Innovasjon Norge arrangerte et forretningsseminar under besøket for norske bedrifter som har vært lenge i Kina slik som DNV GL, og flere lovende norske oppstartsfirmaer innenfor helsenæringen. Klyngene Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech deltok også sammen med akseleratoren nHack. nHack hjelper norske firmaer inn på det kinesiske markedet. På seminaret møtte de kinesiske bedrifter, offentlige myndigheter og representanter for de store kinesiske investorer, blant annet Ali Baba og Kinas største forsikringsselskap, Ping An.

- Det er veldig positivt dersom mitt besøk bidrar til å åpne dører for norsk helsenæring, sier Høie. Det at så tunge kapitalaktører fatter interesse for norske oppstartsbedrifter, forteller meg at vi har mye å bidra med. Kina er et komplekst land, og et komplekst marked. Det krever tid og innsats for å lykkes her, men de potensielle gevinstene er veldig store. Jeg håper kontaktene som knyttes under besøket utvikles videre, og bære frukter framover, avslutter Høie.