Historisk arkiv

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10 september: Regjeringen starter arbeidet med ny handlingsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hvert år tar flere enn 500 personer livet sitt i Norge. Regjeringen har nå startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord.

-Hvert eneste selvmord er en stor tragedie. Først og fremst for den som til slutt ikke orket mer, men også for de pårørende rundt. At noen vi er glad i velger å ta sitt eget liv er et tap for fellesskapet de var en del av og et tap for oss som samfunn. Vi må snu hver en sten for å forebygge selvmord. Vi må bli bedre på å se sammenhenger tidlig nok og fange opp signalene, derfor vil denne nye handlingsplanen inneholde tiltak på flere samfunnsområder, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.  

For å sikre at planen er treffsikker har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å oppsummere hvilke tiltak som har dokumentert effekt. Fagmiljøer, pasient- og pårørendegrupper skal involveres i arbeidet med handlingsplanen. Et viktig tema blir å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern. Nye tall tyder på at mange av personene som tar sitt eget liv har vært innlagt på sykehus eller nylig blitt skrevet ut.

-Arbeidet med å forebygge selvmord starter når vi sørger for at barn og unge vokser opp i trygge omgivelser, har møteplasser der de blir inkludert og noen å gå til når de sliter. Derfor har vi styrket helsestasjonene og skolehelsetjenesten og sørget for mange flere psykologer ute i kommunene. Snart kommer også pakkeforløp for psykisk helse og rus som vil gi bedre og mer forutsigbar behandling på sykehusene våre. Men det er ikke bare i helsetjenesten vi må gjøre en innsats for å forebygge selvmord. Vi kan alle gjøre en innsats. Hvis vi frykter at noen tenker på å ta livet sitt, må vi tørre å spørre. Vi må tørre å bry oss, sier helseminister Bent Høie.