Historisk arkiv

Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe de rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, sier helseminister Bent Høie.

Rapporten om hvordan et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling kan gjennomføres i Oslo og Bergen ble torsdag overrakt helseministeren og Venstre-leder Trine Skei Grande.

- Venstre fikk i regjeringserklæringen gjennomslag for en mer human og kunnskapsbasert rusomsorg. Heroinassistert behandling er noe vi har kjempet for i 12 år.  For oss handler det om å redde liv og det handler om mer verdighet for rusavhengige, sier Trine Skei Grande.

Helsedirektoratet fikk i fjor i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har på oppdrag av Helsedirektoratet utarbeidet forslaget i samråd med brukerorganisasjoner, fagmiljøer og representanter for Bergen og Oslo kommune. Formålet med forsøket er å finne et tilbud til de mest hjelpetrengende rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, slik at de kan redusere helserisikoen, få bedre livskvalitet og styrket funksjonsnivå.

300 pasienter

– Jeg vil nå gå grundig inn i rapporten før jeg tar stilling til den videre prosessen om mulig gjennomføring. Vi vil også se på merkostnaden ved å ha en pasient i HAB, sammenliknet med en pasient i LAR, sier Høie.

SERAF foreslår at det etableres ett forsøk i Oslo med opptil 200 pasienter fordelt på to klinikker og ett i Bergen med opptil 100 pasienter. Siden dette er et forsøksprosjekt, anbefaler SERAF at det gjennomføres en følgeforskning for å få kunnskap om hvordan pasientgruppen kan ha nytte av HAB. I denne forskningen foreslås det også en kost-nytte-vurdering på samfunnsnivå.

I rapporten foreslås det at HAB blir en del av programmet med legemiddelassistert behandling (LAR), som ble etablert som et landsdekkende behandlingstilbud i Norge i 1998. For å kunne bli med i prosjektet er ett av kriteriene at man har vært i LAR uten at dette har ført til særlig bedring av livssituasjonen Gravide eller ammende kvinner vil ikke kunne delta i prosjektet.

Medisinsk heroin

HAB utgjør en veldig liten andel behandlingstilbudene internasjonalt, men har blitt prøvd ut i mange land i over 25 år. HAB tilbys i dag i minst 58 klinikker i 8 land (Canada, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania, Sveits og Belgia). Det er en intensiv og kostbar behandlingsform.

Klinikkene vil kreve betydelig faglig bemanning og vil være åpne 10 timer hver eneste dag hele året. Det vil til enhver tid være både lege, sykepleiere, psykolog og ruskoordinator til stede. Pasientene må møte opp to ganger daglig for å få en dose medisinsk heroin, noe som gir mulighet også til terapi og rådgivning. Heroinen som brukes, produseres på lovlig vis av legemiddelselskaper, og kan injiseres eller gis i form av tabletter. SERAF foreslår at prosjektet skal gjennomføres i samsvar med standardreglene for sikkerhet, oppbevaring og tilgangsprosedyrer for A-preparater i Norge.

Les hele rapporten på helsedirektoratet.no

Se pressekonferansen på våre nettsider