Historisk arkiv

Ny lov skal styrke digitaliseringen i helsesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sender på høring forslag til ny e-helselov. Loven skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, og bidra til at e-helseløsninger raskere kan tas i bruk.

- Regjeringen vil øke digitaliseringen i helsetjenesten. Det vil gjøre arbeidsdagen bedre for dem som jobber der, men enda viktigere er det at hverdagen blir bedre for pasientene. For at pasienten skal få god helsehjelp må vi sørge for at relevante opplysninger følger den enkelte. Gode digitale e-helseløsninger er en forutsetning for dette, sier Bent Høie.

Forslag til ny e-helselov skal bidra til bedre nasjonal koordinering og styring av nasjonale e-helsetjenester. En egen e-helselov skal gi sterkere nasjonal samordning av e-helsetjenester, og bidra til at myndighetene får en bedre oversikt over relevante e-helsetiltak.  

- Loven skal sørge for at e-helseløsninger raskere kan tas i bruk. Dette er viktig skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier Høie.

Lovforslaget regulerer Direktoratet for e-helses rolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal gi råd til departementet og sektoren i saker om digitalisering og legge til rette for en helhetlig og forutsigbar utvikling av nasjonale e-helseløsninger. Forslaget gir direktoratet myndighet til å pålegge virksomheter at de må melde inn e-helsetiltak med nasjonal betydning.

Lovforslaget inneholder også plikt for de fleste virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester til å gjøre løsningene tilgjengelige, og en plikt til å betale for løsningene.

Les høringsnotatet