Historisk arkiv

Regjeringen bedrer lånebetingelsene for sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I tråd med Granavolden-plattformen endrer regjeringen lånebetingelsene til helseforetakene ved blant annet å åpne for at avdragstiden økes fra 25 til 35 år. Endringene legger bedre til rette for nye investeringer i sykehusbygg.

- Endringene vi gjør har vært etterspurt av helseregionene lenge. Sykehusene kan nå bruke lenger tid på å nedbetale lånet til staten. Det vil lette den økonomiske situasjonen deres, spesielt i de første årene etter at et nytt sykehus er tatt i bruk, sier helseminister Bent Høie.

Låneordningen blir mer fleksibel og endringene gir mulighet for å lette likviditetsbelastningen de første årene etter at et nybygg står ferdig, hvor belastningen på driften ofte er størst.

Regjeringen gjør følgende endringer:

 • Maksimal avdragstid endres fra 25 til 35 år. Avdragstiden kan likevel ikke være lengre enn levetiden for investeringen. Endringen vil gjelde for alle prosjekter som ikke er ferdigstilt.
 • Helseforetakene har til nå bare hatt mulighet til å velge serielån. Dette endres slik at de nå også kan velge annuitetslån.

Eksempler på endringene:

 • Nytt sykehus i Møre og Romsdal vil kunne få en lavere belastning likviditetsmessig de første årene etter at utbyggingen er ferdigstilt anslått til om lag 30 millioner kroner årlig som følge av lengre avdragstid og om lag 60 millioner kroner årlig hvis de velger et annuitetslån.
 • Nytt sykehus i Stavanger vil kunne få en lavere belastning likviditetsmessig de første årene etter at utbyggingen er ferdigstilt anslått til om lag 50 millioner kroner årlig som følge av lengre avdragstid og om lag 100 millioner kroner årlig hvis de velger et annuitetslån.

Det vil være opp til helseforetakene å vurdere hvilke type lån de ønsker å ta opp.

Endringen vil gjelde nye prosjekter og prosjekter under gjennomføring som:

 • Nytt sykehus i Drammen
 • Nytt sykehus i Hammerfest
 • Nytt sykehus i Narvik
 • Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
 • Nytt sykehus i Stavanger
 • Barne- og ungdomssykehus og øvrige prosjekter ved Haukeland
 • Klinikkbygg m.m. ved Radiumhospitalet
 • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
 • Ombygging og modernisering ved sykehuset i Førde
 • Utbygging i Vestfold
 • Utbygging ved sykehuset i Haugesund

Forskjellen på serielån og annuitetslån

Serielån innebærer faste årlige avdrag i hele låneperioden, men reduserte renter etter hvert som lånet nedbetales. Dette innebærer at likviditetsbelastningen blir størst de første årene, men reduseres gradvis. Serielån har størst terminbeløp de første årene.

Annuitetslån innebærer at man betaler et fast årlig beløp i hele låneperioden. De første årene betaler man mye renter og lite avdrag, men mot slutten av perioden betaler man mye avdrag og lite renter. Ved annuitetslån er terminbeløpet likt gjennom hele lånets varighet.

Les brevet om endrede lånebetingelser