Historisk arkiv

Digitaliseringsrådet med gode anbefalinger i det videre arbeidet med Akson

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Digitaliseringsrådet har gitt Helse- og omsorgsdepartementet seks gode råd for det videre arbeidet med Akson.

Akson, "Helhetlig samhandling og felles kommunal journal", er navnet på prosjektet som har som mål å etablere helhetlig samhandling og en felles kommunal pasientjournalløsning i helsetjenesten utenfor Midt-Norge. Helse- og omsorgsdepartementet mottok det sentrale styringsdokumentet for Akson fra Direktoratet for e-helse 1. mars 2020. Samtidig som dokumentet ble sendt videre til ekstern kvalitetssikring i tråd med statens prosjektmodell, rettet departementet en henvendelse til Digitaliseringsrådet hvor rådet særlig ble bedt om å gjøre vurderinger av prosjektets omtale av risikoreduserende tiltak og om det i tilstrekkelig grad legges til grunn for innovasjon og næringsutvikling. Digitaliseringsrådet har gitt seks anbefalinger:

  • Fortsett arbeidet med politisk forankring
  • Sett brukerne i sentrum
  • Samordne kommunikasjonen med spesialisthelsetjenesten
  • Kommuniser gevinstene av samhandlingen
  • Sørg for god koordinering mellom de to delene av prosjektet
  • Formidle tydelig at journalanskaffelsen gjelder både en kjerne og en plattform

Rådene er nærmere beskrevet i brevet fra Digitaliseringsrådet til Helse- og omsorgsdepartementet. Brevet vil sammen med den eksterne kvalitetssikringen og intensjonserklæringer fra kommunene danne grunnlag for regjeringens vurderinger i det videre arbeidet med Akson.

Les mer om Digitaliseringsrådet.