Historisk arkiv

KS og HOD er enige om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren er et felles mål for kommunene og staten. For å få dette til er det nødvendig med gode modeller for samarbeid. Helse- og omsorgsdepartementet og KS er derfor enige om å samarbeide om innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Samarbeidsavtalen som Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått handler om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunene, slik som kjernejournal og e-resept, der bedre tilgang til legemiddelinformasjon er høyt prioritert. 

– Med denne samarbeidsavtalen legger man til rette for å innføre nasjonale løsninger som gir gevinster i form av bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Skal vi lykkes er det viktig at innføringsaktivitetene prioriteres og koordineres i fellesskap, og at kommunesektoren settes i stand til å understøtte disse. Tydelige utviklings- og innføringsplaner for nasjonale e-helseløsninger må gi forutsigbarhet for kommunesektorens aktiviteter og planer, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.


HOD bidrar gjennom nasjonale virkemidler

Helse- og omsorgsdepartementet vil bidra til innføring av løsningene gjennom nasjonale virkemidler. Departementet vil sørge for at det etableres felles veikart og nasjonale planer for innføring, tilstrekkelig kapasitet til test og godkjenning og nødvendige tilpasninger i de nasjonale e-helseløsningene slik at kommunene kan ta løsningene i bruk. Helse- og omsorgsdepartementet bidrar med økonomisk støtte til KS for å drive nettverk for innføring i tjenestene.

KS bidrar gjennom regionale strukturer for innføring

KS vil bidra i arbeidet med felles veikart og planer for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunene. KS vil også forankre og løfte frem kommunenes behov gjennom nasjonale og regionale nettverk i kommunene. KS vil bidra som pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester, og felles kommunale løsninger og komponenter.

Signert avtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste.pdf