Historisk arkiv

Norge deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge har i dag bekreftet gjennom et brev til vaksinealliansen GAVI at vi deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU for å sikre global tilgang til covid-19-vaksiner.

Bekreftelsen er en oppfølging av brevet Norge sendte 31. august der vi signaliserte at Norge ville delta i det felles europeiske arbeidet for å sikre alle land tilgang til vaksiner.

Norge vil sammen med Island bidra med 64 millioner kroner til Covax-fasiliteten, noe som tilsvarer opsjoner på 2 millioner vaksinedoser. I tillegg bidrar vi med det samme beløpet på 64 millioner kroner for å sette fasiliteten i stand til å starte innkjøp av tilsvarende antall vaksinedoser til lavinntektsland.  

Norges og Islands deltakelse er del av den felles europeiske innsatsen EUs medlemsland og EØS land gjør for å sette Covax i stand til å sikre tilgang til vaksiner for alle land.

- Jeg er glad for at vi nå i nært samarbeid med EU på denne måten gir et viktig bidrag til at alle land i verden kan sikres tilgang til vaksine mot covid-19. Det gode samarbeidet vi har med EU om håndteringen av pandemien, har vært en avgjørende faktor også for å få på plass dette samarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Dette viser hvordan Norge som en del av Europa er med og tar ansvar også på globalt nivå, legger han til.

- Jeg er glad for at Norge fortsetter å bidra raust i pandemi-dugnaden gjennom denne avtalen. Vårt bidrag til Covax-fasiliteten er med på å sikre at også de som lever i lavinntektsland får tilgang til vaksiner. Det er i alles interesse å sikre en rettferdig fordeling, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

- Samlet vil dette samarbeidet innenfor ACT-A og COVAX- partnerskapet bidra til en koordinert utrulling av vaksiner i både land som finansierer egne innkjøp, og i land som får bistand i form av vaksiner. Så snart vi har sikret en trygg vaksine som fungerer, må vi sikre at de første dosene som blir tilgjengelige fordeles til helsearbeidere og risikogrupper, samt bli fordelt der de trengs mest av humanitære grunner, sier Ulstein.