Historisk arkiv

Nye karanteneregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

Endrer reglene for smittekarantene

Regjeringen letter på smittekarantenereglene fra 1. juni, etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ikke alle nærkontakter til en som er bekreftet smittet med covid-19 må lenger i karantene, det holder at de testes på dag tre og dag syv.

- Endringen betyr at færre personer må gå i karantene enn tidligere. Fra 1. juni er det personer i samme husstand med en som er smittet, og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, som må i karantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arbeidsreiser i Norden

Fra og med mandag kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland. Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, har vært unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Dermed stilles alle arbeidstakere fra alle de nordiske landene likt, noe som også gjør det lettere for næringslivet å benytte arbeidskraft fra flere land enn Sverige og Finland.

- Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø. - Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre. Dette er et steg i retning av en mer normal hverdag og er bra for norsk verdiskaping.

Utenriksdepartementets reiseråd fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er opp til hver enkelt å vurdere om en arbeidsreise er strengt nødvendig, eventuelt i samråd med sin arbeidsgiver. Det er også viktig å sjekke med sitt forsikringsselskap om reiseforsikringen er gyldig.   

Ulikt behov for hjemmekontor

Samtidig jobber regjeringen med hvordan flere kan vende tilbake til arbeidsplassene sine. Forutsetningen er at dette gjøres i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

- Mye av verdiskapingen i hele landet avhenger av at folk kommer tilbake på jobb. For mange er det dessuten viktig å samarbeide med kollegene sine, sier Nybø.

Om det vil bli mulig å vende tilbake til kontoret i de store byene avhenger i stor grad av om det lar seg forene med kapasitet på kollektivtransporten og at smitten holdes nede. Regjeringen har bedt Helsedirektoratet lage en arbeidsgruppe som kan finne raske løsninger for at folk i Oslo og i Bergen i større grad kan møte på jobb, innenfor smittevernreglene. Tiltak som skal vurderes er bedre tilrettelegging i kollektivtrafikken, økt fleksibilitet i arbeidstiden og mulighet for økte åpningstider i barnehager og SFO. Rapporten skal leveres Helse- og omsorgsdepartementet 5. juni. 

Regjeringen har også besluttet at fornøyelsesparker og serveringssteder uten mat får åpne fra 1. juni.

- Høysesongen for sommeropplevelser står for døren, for både små og store. Derfor gleder det meg at fornøyelsesparker, barer og nattklubber endelig kan åpne igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.