Historisk arkiv

Raskere prøvesvar med digital løsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 2. juli kan du selv se resultatene fra koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert. Helsepersonell kan se prøvesvaret i kjernejournal.

Testkapasiteten økes og dermed er det viktig å sikre bedre tilgjengelighet for prøvesvar til både helsepersonell og innbyggere. Nå skal prøvesvarene gjøres tilgjengelig for innbyggere og helsepersonell via helsenorge.no og kjernejournal.

- Det er viktig at både innbyggerne våre og helsepersonell som skal utrede eller behandle pasienter med symptomer på Covid-19, raskt får tilgang til prøvesvaret. Ved å gjøre prøvesvarene tilgjengelig via kjernejournal og helsenorge.no blir det enklere å få tilgang til prøvesvarene for befolkningen og gjør arbeidet for helsepersonell mer effektivt. Dette er derfor et viktig tiltak for å lykkes ved en eventuell ny smittetopp der det er nødvendig med økt testing, isolering, smitteoppsporing og å sette i karantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Både pasienter og helsepersonell bruker i dag tid på formidling av prøvesvar over telefon. For innbyggere vil enklere og raskere tilgang til prøvesvar blant annet bidra til at de raskere kan få avklart om de skal følge reglene for isolasjon dersom de har positiv test. Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. 

Visning i kjernejournal vil gi helsepersonell på legevakt, sykehus og fastleger mulighet til å se prøvesvar fra andre laboratorier. Elektronisk formidling av prøvesvar kan derfor redusere behovet for å ta nye prøver.

- Å håndtere henvendelser fra publikum etter en betydelig økning av testvolumet innebærer en belastning for en allerede presset helsetjeneste. For helsepersonell vil en slik rask tilgang til prøvesvar også gjøre det enklere å raskt kunne stille riktig diagnose og dermed gi en bedre vurdering av videre oppfølging og behandling, sier Høie.

Helsenorge.no får du mer informasjon om tilgang til elektronisk prøvesvar. Du må logge deg inn med elektronisk-ID for å se egne prøvesvar.