Historisk arkiv

Nyheter

WHOs globale koronastudie starter i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Den første pasienten som er med i studien er norsk. Den internasjonale studien koordineres av John-Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd.

- Det er en stor anerkjennelse for norsk forskning og norsk helsetjeneste at vi er med på denne globale og viktige studien fra starten av, og at John-Arne Røttingen skal koordinere studien globalt. Jeg vil berømme alle de gode fagmiljøene våre som har fått til dette på kort tid, sier statsminister Erna Solberg.

Norge er først ute i oppstarten av WHOs globale koronastudie. Klinisk farmasøyt ved Ullevål sykehus, Katerina Nezvalová-Henriksen, viser malariamedisinen det skal forskes på i første omgang.
Norge er først ute i oppstarten av WHOs globale koronastudie. Klinisk farmasøyt ved Oslo Universitetssykehus, Katerina Nezvalová-Henriksen, viser malariamedisinen det skal forskes på i første omgang. Foto: Anders Bayer, OUS.

Legemidler som bremser eller dreper det nye koronaviruset kan redde livet til alvorlig syke pasienter. Forskning kan også avdekke om det er mulig å bruke noen legemidler til å beskytte helsepersonell og høyrisikogrupper. I tillegg til å redde liv og beskytte mot smitte, kan virksomme legemidler korte ned liggetiden til pasienter på intensivavdelinger og frigjøre kritiske sykehussenger.

- Det er mange som er opptatt av å finne behandlinger som virker på den nye sykdommen. Det er viktig at vi gjør dette i store studier hvor vi sammenligner ulike behandlinger. Det er den eneste måten vi kan få sikker kunnskap om hva som virker og at det er trygt. Jeg er derfor veldig glad for at Verdens helseorganisasjon har tatt dette initiativet, og at vi er med fra starten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Verdens helseorganisasjons globale studie, som har fått navnet Solidarity, starter nå opp med behandling av pasienter. Den første pasienten som deltar er en pasient ved Oslo universitetssykehus. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus leder den norske delen av studien. Det er planlagt at studien skal gjennomføres ved 22 sykehus over hele Norge. Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen leder den globale styringsgruppen for studien.

- Vi trenger å forstå hvordan vi best bør behandle dem som blir syke. Vi er står nå midt i en global forskningsdugnad uten like for å få god og sikker kunnskap, og Norge er med, sier John-Arne Røttingen.

Om studien

De behandlingene som skal prøves ut er malariamiddelet hydroxyklorokin/plaquenil, ebola-legemiddelet remdesivir og en HIV-behandling (lopinavir/ritonavir) alene eller sammen med et legemiddel mot hepatitt (interferon-β 1a). Det er de to første legemidlene som skal prøves ut i Norge i første omgang.

Gjennom studien og kliniske miljøer vil forskere over hele verden samle informasjon om hvordan disse behandlingene påvirker overlevelsen til pasientene og hvor lenge de trenger intensivbehandling og innleggelse. Helseregionene bidrar med 20 millioner kroner til denne studien gjennom det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning. I tillegg til å delta i den verdensomspennende datainnsamlingen, kan man gjøre nasjonale delstudier på problemstillinger som er mer relevante for lokale forhold.