Historisk arkiv

12 ukers intervall mellom vaksinedosene til 16- og 17-åringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

16- og 17-åringer tilbys i dag koronavaksine med 8 til 12 ukers intervall mellom første og andre dose. Folkehelseinstituttet har vurdert doseintervallet på nytt, og anbefaler at intervallet strekker seg til 12 uker. Regjeringen støtter anbefalingen.

På bakgrunn av oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefaler Folkehelseinstituttet at intervallet mellom dosene strekkes til 12 uker for ungdommer født i 2004 og 2005. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen.

Det er rom for fleksibilitet for den enkelte, slik at et intervall på 8 uker kan benyttes. Også et lengre intervall enn 12 uker er mulig. Dersom ungdommen har hatt koronasykdom bør det slik som før gå minst tre måneder etter infeksjon før vaksinasjon.

FHI anbefaler fortsatt at Pfizer-vaksinen benyttes til vaksinering av ungdommer. De som har fått første dose Moderna anbefales også vaksinen fra Pfizer som andre vaksinedose, men det vil være mulig for den enkelte å velge Moderna som andre vaksinedose dersom de ønsker det.