Historisk arkiv

Flere vaksiner godkjennes i koronasertifikatet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Personer som er vaksinerte med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO får samme lettelser i innreisekarantene som personer vaksinert med EMA-godkjente vaksiner.

Siden 24. juni har Norge vært koblet på EUs løsning for verifisering av andre lands koronasertifikater. Det vil si at de som har fått vaksinene som er i bruk i EU/EØS, har fått lettelser i innreisekarantene. I tillegg til land fra EU/EØS, godtar Norge koronasertifikat fra England, Wales og Nord-Irland.

Vi arbeider med løsninger, slik at dette kan utvides til også gjelde dem som er vaksinert med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO. Det omfatter per nå vaksinasjon med Covishield (AstraZeneca-vaksinen produsert i India), Sinopharm og Sinovac. Det er en forutsetning at koronasertifikatet kan kontrolleres ved hjelp av QR-kode i henhold til EUs løsning for koronasertifikater. Det vil ta noe tid før systemet for disse personene er på plass.

– Jeg er glad for at vi nå kan gi flere status som fullvaksinerte. I tillegg arbeider vi med å få på plass løsning slik at nordmenn som er vaksinert med Covishield i utlandet får denne registrert i SYSVAK. Vi vil komme nærmere tilbake til når dette vil bli mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Godtar koronasertifikat fra fire nye land

Nå er også Nord-Makedonia, Tyrkia og Ukrainia koblet til EUs løsning for koronasertifikat. Norge godtar også skotske sertifikater som kan verifiseres med QR-kode fra kl 17.00 i morgen, fredag 3.september. Det betyr at personer fra disse landene som er fullvaksinert med vaksiner godkjent av den europeiske legemiddelmyndigheten EMA kan reise fritt inn i Norge. Det samme gjelder de som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene. De slipper da innreisekarantene, og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. 

Lettelser for dem som deltar i vaksinestudier

For at det ikke skal være en ulempe å delta i kliniske utprøvinger av nye vaksiner, åpnes det for at personer som deltar i disse får tilsvarende lettelser i innreisekarantene som personer vaksinert med EMA-godkjente vaksiner. Dette vil gjelde klinisk utprøving godkjent i EU/EØS, USA, Storbritannia. Det er en forutsetning at vaksiner satt i slike studier kan dokumenteres gjennom koronasertifikatet og tilknytning til EUs løsning.

Dette vil utgjøre et relativt lite antall personer, hvorav noen vil ha fått reell vaksine, mens andre vil ha fått placebo. Folkehelseinstituttet har vurdert at smitterisikoen forbundet med å la disse slippe innreisekarantene er svært lav. Det vil ta noe tid før systemet for disse personene er på plass.

 

Endret 8. september: Slettet "Storbritannia, USA og WHO" fra setningen: 'Det betyr at personer fra disse landene som er fullvaksinert med vaksiner godkjent av den europeiske legemiddelmyndigheten EMA, Storbritannia, USA og WHO kan reise fritt inn i Norge.'

Vi arbeider med løsninger slik at lettelser i innreiserestriksjoner også kan utvides til å gjelde dem som er vaksinert med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO.

Oppdatert 12. januar 2022

EU-land:

 • Belgia
 • Benin
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estonia
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Jordan
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike

Ikke EU-land: 

 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • De forente arabiske emirater
 • El Salvador
 • Færøyene
 • Georgia
 • Island
 • Israel
 • Kapp Verde
 • Libanon
 • Liechtenstein
 • Marokko
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Nord Makedonia
 • Norge
 • Panama
 • San Marino
 • Serbia
 • Singapore
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Taiwan
 • Thailand
 • Togo
 • Tyrkia
 • Tunisia
 • Ukraina
 • Uruguay
 • Vatikanstaten