Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Regjeringen legger frem rusreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterer regjeringens forslag til rusreform kl. 12.00.

Nett-tv Regjeringen legger frem rusreformen

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18. 

Oppmøtetid: Fredag 19. februar kl. 11.45. Ta med gyldig pressekort og ID.  

Presse som ikke har anledning til å møte, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende spørsmål til info@hod.dep.no. Spørsmålene må være sendt innen kl. 11.00. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Kontaktperson i Helse- og omsorgsdepartementet for media: Alexandra Tufteland; e-post Alexandra-Reksten.Tufteland@hod.dep.no eller mobil 986 35 115.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern