Historisk arkiv

Reglene om rå melk forblir uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen går ikke videre med forslaget om å åpne for omsetning av rå melk og rå fløte. Flere faginstanser har frarådet å tillate begrenset omsetning av rå melk og rå fløte, etter at Mattilsynet sendte dette på høring i 2018.

Ifølge Folkehelseinstituttet er faren for å bli syk av bakterier og virus når man får i seg rå melk større i dag enn tidligere. Det er for eksempel økt forekomst av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier og Campylobakter i rå melk. Dyrene som blir melket er som oftest friske smittebærere og det er ikke mulig å sette inn tilstrekkelige tiltak for å hindre at smitte til mennesker kan skje.

- Kravet om varmebehandling av melk var i sin tid et viktig folkehelsetiltak. Det er det fortsatt. Maten i Norge skal være trygg, og regelverket for mat og drikke skal beskytte forbrukerne. Det er vårt ansvar som politikere å legge til rette for dette. Det er på bakgrunn av dette at regjeringen ikke åpner for omsetning av rå melk eller fløte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer om saken hos Mattilsynet.