Historisk arkiv

Regjeringen lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Regjeringen har derfor utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

- Vi har mange dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler et verktøy for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Derfor har vi, i samarbeid med blant annet kommunene, utviklet en trygghetsstandard som alle landets sykehjem kan ta i bruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Trygghetsstandard er et digitalt verktøy som ledere på sykehjem kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud for pasientene. Et viktig mål er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjem. Etter å ha blitt utviklet, testet ut og evaluert, er en ferdig versjon av trygghetsstandard nå klar og kan tas i bruk over hele landet.

Kommunene Eidskog, Kristiansund, Sortland og Tromsø har vært piloter for trygghetsstandard, og har vært viktige bidragsytere i utviklingen. Evalueringen av piloten viser positive resultater, blant annet at det har vært økt oppmerksomhet og engasjement for kvalitetsarbeid lokalt. Trygghetsstandard er et viktig tiltak i regjeringens eldrereform, Leve hele livet.

- Leve hele livet følges nå opp i kommunene, og jeg håper flest mulig tar i bruk trygghetsstandard i dette arbeidet. Slik kan vi bidra til å heve kvaliteten på tjenestene til de eldre og redusere uønsket variasjon mellom sykehjem, sier Høie.

Trygghetsstandard er tilgjengelig på ressursportal.no – en kunnskapsbank for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene.