Historisk arkiv

Gir pasienten fritt behandlingsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Reformen fritt behandlingsvalg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste.

– For mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling på sykehusene våre. Samtidig er det ledig kapasitet, både i offentlige og private sykehus. Det er frustrerende og kan skape utrygghet for pasientene. Reformen vi legger frem i dag gjør det mulig å ta alle gode krefter i bruk, både i private og offentlige sykehus, sier statsminister Erna Solberg.

– Dette er en viktig styrking av pasientens rettigheter i helsetjenesten. Det vil gi den enkelte mer valgfrihet og tilgang til raskere behandling, sier finansminister Siv Jensen.

– Vi foreslår å innføre fritt behandlingsvalg innen rusbehandling, psykisk helsevern og noen andre fagområder i løpet av 2015. Det er disse pasientene vi mener har størst behov for å få styrket sine rettigheter raskt. Deretter vil vi gradvis utvide til flere pasientgrupper. Denne reformen vil bidra til å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

regjeringen presebterte reformen fritt behandølingsvalg
Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte reformen fritt behandlingsvalg. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Forslaget som regjeringen nå sender på høring, er en reform som bygger på tre søyler:

  • Økt valgfrihet for pasienten
    Pasienten får rett til fritt behandlingsvalg. Pasienter med rett til helsehjelp skal selv kunne velge hvor de vil behandles blant godkjente institusjoner – på det offentliges regning.
  • Mer kjøp fra private gjennom anbud
    De regionale helseforetakene skal utarbeide en ny og offensiv strategi for økt bruk av private gjennom anbud. Det skal fortsatt legges vekt på kvalitet, og ikke bare på pris. Konkurransen vil gi mer behandling for pengene, og gi de offentlige sykehusene insentiver til å bli mer effektive.
  • Økt frihet for offentlige sykehus
    I dag er det et tak på hvor mange pasienter de offentlige sykehusene får behandle. Dette taket fjerner vi. Så lenge de kan finansiere det gjennom innsatsstyrt finansiering, står de fritt til å behandle flere enn de har budsjettert for. Slik får de offentlige sykehusene muligheten til å møte konkurransen som følger av fritt behandlingsvalg.

– Det aller meste av pasientbehandlingen vil fortsatt finne sted i det offentlige. Derfor må vi lykkes med å effektivisere de offentlige sykehusene, ellers får vi ikke redusert ventetidene. Reformen skal mobilisere ledig kapasitet, uavhengig av om den er i private eller offentlige sykehus. Samtidig hindrer forslaget at køen flyttes fra det offentlige til det private, fordi denne regjeringen gir de offentlige sykehusene muligheten til å behandle flere, sier Høie.

Høringsfristen er 15. september.

Les høringsdokumentene om forslaget om reformen fritt behandlingsvalg

Se pressekonferansen om fritt behandlingsvalg

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter