Historisk arkiv

Nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i statsråd 20. juni 2014, oppnevnt nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet.

– Hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast, og Vinmonopolet er et av de viktigste virkemidlene vi har i alkoholpolitikken. For å styrke og opprettholde et sterkt monopol må folk oppleve det som moderne og serviceinnstilt. Det er derfor viktig at det nye styret arbeider for å sikre fortsatt stor oppslutning om monopolordning i befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet, bidrar monopolet til lavere alkoholkonsum og færre skadevirkninger av alkohol enn vi ellers ville hatt. Vinmonopolet skal sikre effektiv drift samtidig som det skal arbeide for at hele landet skal ha så lik tilgjengelighet til pol som mulig.

Oppnevningsperioden til sittende styre og bedriftsforsamling går ut 30. juni 2014. Nytt styre og ny bedriftsforsamling er i henhold til vinmonopolloven oppnevnt fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

Det nye styret og den nye bedriftsforsamlingen har følgende sammensetning:

Medlemmer til styret:

Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland, leder
Adm. direktør Margrethe Sunde, Oslo, nestleder
Adm. direktør Marit Warncke, Bergen
Myndighetskontakt David Hansen, Horten
Seniorrådgiver Per Arne Olsen, Tønsberg
Konsernsjef Sverre Helno, Oslo

Varamedlemmer til styret:

Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
Kommunikasjonssjef Marte Haabeth Grindaker, Oslo
Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:

Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
Pensjonist Signe Øye, Hobøl
Agent Anni Skogman, Tromsø
Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Partner Hans Anders Borgen, Oslo
Fylkestingsrepresentant Per Inge Bjerknes, Eidsberg
Tidligere stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, Averøy
Daglig leder Kjetil Reinskou, Røros
Leder Kjetil Frøyland, Oslo
Generalsekretær Anne-Karin Nygård, Oslo
Assisterende rådmann Gunn Inger Tevik Løvseth, Melhus
Rådmann Ole John Østenstad, Førde
Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
Fylkesnemndsleder Tone Wilberg, Asker

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
Politisk sekretær Ådne Naper, Skien
Forsker Guro Irene Ødegård, Oslo
Seksjonssjef Beate Heieren Hundhammer, Ringerike
Rådgiver Øystein Østraat, Nittedal
Politisk seniorrådgiver Monica Tjelmeland, Oslo

I tillegg kommer tre styremedlemmer og syv medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen som velges av og blant de ansatte.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter