Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Styrker tilbudet til pasienter med smerte- og utmattelsestilstander

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte og utmattelsestilstander med 20 millioner kroner, gjennom tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

- En rekke pasienter med uklare lidelser, opplever ikke i dag å bli godt nok ivaretatt i spesialisthelsetjenesten, og blir ofte kasteballer i systemet, sier helse- omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter med en rekke kliniske tilstander befinner seg i denne gruppen. Gruppen inkluderer tilstander som medisinsk ikke kan forklares, som for eksempel fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom. Pasientene har ofte langvarige smerte- og utmattelsestilstander og kan ha funksjonssvikt og betydelige plager.

- Et pilotprosjekt for utvikling og drift av tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre i spesialisthelsetjenesten vil gi større mulighet til å se sammenhenger og gjøre noe med de utfordringene disse pasientene har, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pengene skal gå til pilotprosjekt for utvikling og drift av tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet skal tilbys pasienter med symptomer på langvarige smerte- og utmattelsestilstander.

- Kvinner er overrepresentert i disse kategoriene. Derfor er dette tilbudet også en viktig del av regjeringens satsning på kvinnehelse. Vårt mål er at denne pasientgruppen skal få et enklere møte med helsetjenestene enn de har i dag, sier Høie.

Prosjektet skal evalueres i etterkant av pilotperioden. Evalueringen vil danne grunnlag for et eventuelt forslag om videre satsning på landsbasis.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter