Historisk arkiv

Godt i gang med pasientens helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Onsdag 7. januar presenterte statsråd Bent Høie sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2015. I årets sykehustale la han vekt på at regjeringen er i gang med pasientens helsetjeneste.

- For å skape pasientens helsetjeneste må vi møte utfordringene på en annen måte enn før. Vi må jobbe smartere, annerledes og vi må involvere pasienter og medarbeidere i større grad enn til nå. Det er vi godt i gang med, sa Høie.

I sykehustalen snakket Bent Høie om hvordan regjeringen følger opp viktige punkter i den politiske plattformen. Høie pekte i talen på at mye fungerer bra i Sykehus-Norge, men at det er utfordringer.

- Mye er svært bra, og Norge hevder seg godt i internasjonale sammenlikninger. Når pasienter først kommer inn i sykehuset, blir de stort sett tatt godt vare på. Men vi har to viktige utfordringer: Det er for mange som venter unødvendig lenge, og det er for stor variasjon i kvalitet, effektivitet og ventetid – både mellom sykehus og innen sykehusene. Dette er en viktig oppgave å løse, sa Høie.

- Derfor får helseregionene i år i oppdrag å lage strategier for hvordan de vil redusere variasjon i effektivitet og ventetid mellom sykehusene. De skal identifisere flaskehalser, forslå tiltak for å fjerne dem, og ha en plan for hvordan sykehusene kan lære av hverandre, sa statsråden. 

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterte statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og ga departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.