Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsministeren legg fram Nasjonal helse- og sykehusplan 20. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

For første gong sidan staten overtok sjukehusa får Stortinget ein nasjonal plan for utviklinga av sjukehusa.

Velkomen til pressekonferanse.

Tid: 11.30-12.30
Stad: Ringerike sykehus, adresse: Arnold Dybsjords vei 1, Glassgangen

Pressa er velkomen til å delta, og statsråden er tilgjengeleg for kommentarar

Pressekonferansen blir strømma

Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli tilgjengeleg på www.sykehusplan.no fredag kl. 11.45.

Andre presentasjonar:

Same dag vil også statssekretærene Lisbeth Normann og Anne Grethe Erlandsen presentere sjukehusplanen andre stader i landet.

Lisbeth Normann på Sørlandet sykehus Arendal:

Tid: 12.30-13.30
Stad: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehusveien 1, 4838 Arendal

Anne Grethe Erlandsen på Nordlandssykehuset Vesterålen:

Tid: 12.30-13.30
Stad: Nordlandssykehuset Vesterålen, Ivar Bergsmoes gate 3, 8450 Stokmarknes