Historisk arkiv

Svært gode resultater med pakkeforløpene for kreft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nær åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløp for kreft, får behandling innen fastsatt tid. – Regjeringen innførte et pakkeforløp for kreft og nå ser vi at sykehusene oppnår enda bedre resultater enn vi hadde håpet. Dette er gode nyheter for kreftpasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen satte som mål i 2015 at 70 prosent av pakkeforløpene skal bli gjennomført til fastsatt tid. Resultatene viser så langt at på landsbasis er 77,7 prosent av alle pakkeforløp som ble avsluttet i 1. tertial 2015, gjennomført etter planen. Tallene gjelder for kreftformene lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarm.

– Dette er en veldig bra måloppnåelse forårets fire første måneder, og lover godt for kreftpasientene framover. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hva er pakkeforløp for kreft?

Pakkeforløpene for kreft er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike delene av et behandlingsopplegg skal ta. De standardiserte forløpene skal bidra til at pasientene får rask utredning og rask oppstart av behandling. 

Pasienter har faste tidsplaner for utredning, behandling og rehabilitering, og de får en fast koordinator som følger dem opp gjennom sykdomsforløpet. 

– I en vanskelig tid skal pasienten slippe uvisshet og venting som ikke er medisinsk begrunnet. Pakkeforløpene sørger for forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning for pasienter med mistanke om kreft, sier Bent Høie.

Målet med pakkeforløp er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige forsinkelser.

Standard forløpstid beskriver tiden som de ulike fasene i et pakkeforløp bør ta. Pakkeforløpene blir oppgitt i kalenderdager og engden på de ulike fasene blir summert opp i en samlet forløpstid, fra henvisning er mottatt til behandling starter.

Systematikken for pakkeforløp skal også brukes på andre områder der pasientene kan ha kompliserte forløp, som for eksempel psykisk helse.

28 kreftformer inkluderes i pakkeforløp i 2015

Innføringen av pakkeforløp for kreft startet i hele landet fra 1. januar for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft.

I mai ble det innført 10 nye pakkeforløp og ytterligere 14 pakkeforløp blir innført 1. september. Til sammen skal 28 pakkeforløp innføres i 2015.

Det er et mål i 2015 at 70 prosent av pasientene inkluderes i pakkeforløp for kreft. På landsbasis er 57,6 prosent av 2 555 nye kreftpasienter med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft inkludert i et pakkeforløp per 1. tertial 2015. 

14 nye pakkeforløp settes i gang 1. september:

 

 1. Pakkeforløp for sarkom
 2. Pakkeforløp for kreft hos barn
 3. Pakkeforløp for nevroendokrine svulster
 4. Pakkeforløp for kreft i bukspyttkjertel
 5. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt
 6. Pakkeforløp for peniskreft
 7. Pakkeforløp for myelomatose
 8. Pakkeforløp for føflekk-kreft
 9. Pakkeforløp for akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi
 10. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi
 11. Pakkeforløp for skjoldbrukskjertelkreft

Les mer om pakkeforløp kreft på Helsedirektoratets nettsider