Historisk arkiv

Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Reformen skal hete "Leve hele livet".  Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

- Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå starter arbeidet med en reform for eldre, sier statsminister Erna Solberg.

Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige kvalitetsforskjeller i tjenestene, både mellom kommuner og innad i kommuner. Målet med reformen er å sørge for at eldre får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre livet – uansett hvor de bor. Andre viktige mål med reformen at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

- Jeg har besøkt mange kommuner for å lære. Mange steder er tjenestene gode og eldre og pårørende fornøyde. Men for mange steder opplever eldre og pårørende at siste del av livet blir tungt og utrygt på grunn av mangelfulle tjenester. Vi må finne ut hvilke verktøy som gir de beste tjenestene, og sørge for at de blir tatt i bruk alle steder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Mange regjeringer har forsøkt å skape tjenester av like høy kvalitet til eldre over hele landet, men ikke lykkes helt.

- Det er på tide å tenke nytt. Vi greier ikke å viske ut forskjellene i tjenestene til eldre på et skrivebord i et departement. Vi må snakke med dem som har skoene på. Det er ute i kommunene forskjellene oppstår. Det er der de gode løsningene finnes også, sier finansminister Siv Jensen. 

Regjeringen kommer til å arrangere dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren og høsten. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere vil bli invitert. Reformen og dialogmøtene skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.  

- Hvis vi må øke bevilgninger, endre lovverk eller finansiering av helse- og omsorgstjenesten for å få bedre tjenester til eldre, vil vi selvsagt vurdere det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.

Nett-tv Leve hele livet – vi skaper en kvalitetsreform for eldre

Se sendingen her

Se sendingen her