Historisk arkiv

Historisk arkiv

Pasientopplevd kvalitet måles globalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå skal helsetjenesten utvikle sin PISA-undersøkelse, navnet er PaRIS. Verdens industrialiserte land skal sammen utvikle indikatorer som kan måle pasientens egen opplevelse av kvalitet.

Landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) skal sammen utvikle indikatorer som kan måle hvor fornøyd pasientene er med behandlingen og hvordan de opplever resultatet. Undersøkelsen kalles Patient Reported Indicators Survey (PaRIS). På norsk sier vi pasientopplevd kvalitet. Foto: Ola Heggø.

– Jeg tror dette vil endre debatten om helsetjenesten, slik PISA endret debatten om kompetanse i skolen. Fra hvor mye penger som brukes, til hva som gir gode resultater, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Måler livskvalitet etter behandling

Slike sammenliknbare data om pasientopplevd kvalitet finnes nå i liten grad. I dag måler vi for eksempel overlevelsesrater etter behandling. Det er viktig. Men helseministeren mener vi også må måle pasientens vurdering av livskvalitet etter behandling.

– Vi må større grad må spørre pasientene om hva som er viktig for dem, og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene. Verdier og mål for eget liv er forskjellige, da bør tjenestene også være det. For å få til dette, trengs en holdningsendring. Det er pasienten som er eksperten på seg selv, sier Bent Høie.

Vil skape pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste er mer enn pasientsentrerte helsetjenester, som mange land snakker om. Dette vektla Bent Høie diskusjonen med helseministre fra andre industrialiserte land og EUs generaldirektør for helse og mattrygghet, Xavier Prats Monné.

– Jeg er glad for at helseministrene er enige om dette. Dette er i tråd med regjeringens prosjekt i Norge om å skape pasientens helsetjeneste, sier Bent Høie.

Pasientopplevd kvalitet

  • På helseministermøte i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i januar ga helseministrene et mandat om å utvikle indikatorer som kan måle hvor fornøyd pasientene er med behandlingen og hvordan de opplever resultatet.
  • Undersøkelsen kalles Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS).
  • På norsk sier vi pasientopplevd kvalitet.