Historisk arkiv

Satser mer på god hjernehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Én av tre rammes av hjernesykdom i løpet av livet. En ny rapport peker på at innsatsen for pasientene bør samordnes bedre. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Helse- og omsorgsdepartementet ba Helsedirektoratet utarbeide en statusrapport om hjernehelse. De har hatt en bred prosess med fagmiljøer og brukere, blant annet med Hjernerådet.

– Det er første gang det utarbeides en samlet status for hjernehelse. Det er stor gevinst å se dette feltet samlet. Den nye rapporten er et viktig steg på veien til økt kunnskap og forbedret livskvalitet for denne pasientgruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Påvirker psykisk og fysisk helse

Rapporten beskriver et stort fagområde hvor sykdom og skade i hjernen kan påvirke både psykisk og fysisk helse. Personer med sykdommer og tilstander innen hjernehelse har behov for øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til gode tjenester både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

– For å møte pasientenes behov er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområder, som helsetjenester, skole og arbeidsliv. Tjenestene blir best om de tar utgangspunkt i pasientens egne mål for et godt liv, sier Bent Høie.

Hjernehelse

  • Etter det internasjonale hjerneåret i 2015 er begrepet hjernehelse etablert i Norge og internasjonalt.
  • Er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.
  • Hjernehelse angår også andre sektorer enn helse- og omsorgstjenester.

Må samordnes bedre

Rapporten fra Helsedirektoratet peker på utfordringer i kommunene og hvordan innsatsen i kommunen og spesialisthelsetjenesten samordnes til en helhet for pasientene.

– I arbeidet med å forbedre tjenesten trenger vi mange bidragsytere. Gode fagmiljøer er viktig, men vi trenger også brukernes og de pårørendes bidrag. De gir innsikt i erfaringene med hjernesykdommer fra pasientens ståsted, sier Bent Høie.

Toppmøte om hjernehelse 21. mars

Regjeringen vil vurdere forslaget om å utarbeide en strategi for hjernehelse, slik Helsedirektoratet foreslår.

Men regjeringen setter allerede nå hjernehelse på dagsordenen.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til et toppmøte i Oslo om hjernehelse tirsdag 21. mars.

Her blir det spesiell oppmerksomhet på forskning og behandling av ALS og MS, som er to hjernesykdommer med alvorlige følger for den som rammes.