Historisk arkiv

Hjernehelse får egen nasjonal strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.

På toppmøtet om hjernesykdommer utfordret statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie forskere, klinikere og representanter for pasientene om hvordan Norge kan bidra til økt kunnskap om hjernesykdommer.
På toppmøtet om hjernesykdommer utfordret statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie forskere, klinikere og representanter for pasientene om hvordan Norge kan bidra til økt kunnskap om hjernesykdommer. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie annonserte nyheten på tirsdagens toppmøte om hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson.

– Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med nevrologisk sykdom. Derfor lager vi en nasjonal strategi for hjernehelse. Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, sier statsminister Erna Solberg.

Samlet gjennomgang av hjernesykdommer

Innspillene på toppmøte med forskere, klinikere og pasienter blir nyttig og verdifullt i arbeidet med hjernehelsestrategien.

– For første gang får vi en samlet gjennomgang av hjernesykdommer i Norge. Mange pasienter kan leve gode liv med en diagnose eller tilstand, dersom de får godt koordinerte tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

  • Etter det internasjonale hjerneåret i 2015 er begrepet hjernehelse etablert i Norge og internasjonalt.
  • Er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.
  • Hjernehelse angår også andre sektorer enn helse- og omsorgstjenester.

Krav til gode tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet ba i fjor Helsedirektoratet utarbeide en statusrapport om hjernehelse. De hadde en bred prosess med fagmiljøer og brukere, blant annet med Hjernerådet. Sykdom og skade i hjernen kan påvirke både psykisk og fysisk helse.

Statsminister Erna Solberg ledet toppmøte hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
Statsminister Erna Solberg ledet toppmøte hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratets rapport peker på store variasjoner i tilbudet til pasientene. Personer med hjernesykdommer kan ha behov for både øyeblikkelig hjelp og langvarig oppfølging. Behandling og oppfølging stiller krav til gode tjenester både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

– For å møte pasientenes behov er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområder, som helsetjenester, skole og arbeidsliv. Tjenestene blir best om de tar utgangspunkt i pasientens egne mål for et godt liv, sier Bent Høie.

De regionale helseforetakene setter nå i gang en viktig studie om effekten av stamcellebehandling ved MS.

  • De regionale helseforetakene har gitt 20 millioner kroner til en klinisk forskningsstudie på stamcellebehandling av MS ved Haukeland universitetssykehus.
  • Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten finansierer kliniske studier med deltakelse av pasienter fra alle fire helseregioner.