Historisk arkiv

24 kommuner får flere vaksiner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vi sier ofte at vaksinene er veien tilbake til hverdagen.

Men vi kan velge ulike veier for å komme raskere fram.

Nå har vi tatt et slikt valg.   

Da vi startet vaksineringen var det viktigste målet å beskytte dem som var mest utsatt for alvorlig sykdom og død.

Nå er store deler av risikogruppene vaksinert.

Da kan vi også bruke vaksinene til å få ned smittespredningen og korte ned veien tilbake til hverdagen.

I juni og juli vil vi hver uke få betydelig flere vaksiner til Norge.

Regjeringen har gått inn for en omfordeling der kommuner som har hatt vedvarende høy smitte får en større del av veksten tidlig, slik at de får vaksinert innbyggerne raskere. Det vil være til nytte for hele landet.

Vi gikk inn for dette med en viktig forutsetning:

Det må ikke føre til at vaksinasjonen av befolkningen som helhet blir vesentlig forsinket.

Vi ga derfor statsforvalterne og Helsedirektoratet i oppdrag å undersøke om kommunene vil kunne gjennomføre en stor del av vaksineringen i fellesferien.

Nå har vi fått svar.

Det er ikke et svar med to streker under.

Men et flertall av kommunene melder tilbake at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende.

Som flere av statsforvalterne sa til meg i dag:

"Det blir tøft, men hvis vi må greie det, så skal vi greie det."

Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en mer krevende jobb i juli, viser så stor solidaritet med kommunene som har vært hardest rammet under pandemien.

Derfor har regjeringen besluttet å følge anbefalingen fra FHI der 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk og strenge smitteverntiltak over tid, får om lag 60 prosent økt andel doser enn de opprinnelig skulle ha fått.

Dette vil gjelde frem til de gitt alle innbyggere over 18 år tilbud om vaksine.

Regjeringen har fulgt FHIs oppdaterte råd om hvilke 24 kommuner som får flere doser, og hvilke 23 kommuner som ikke må avgi doser. Trondheim og Kristiansand er blant kommunene som ikke må avgi doser.

Så er det viktig for meg å si dette:

Alle kommunene i landet vil vaksinere i stor skala i tiden som kommer. Denne omfordelingen er en omfordeling av et økende antall vaksiner som kommer til Norge i juni og juli.

Vaksineringen vil ikke stoppe opp noe sted. Men den kommer til å skje raskere i de prioriterte kommunene.

FHI vil i løpet av neste uke komme med mer informasjon om hvor mange doser kommunene kan forvente i løpet av en lengre periode fremover. Dette for å gjøre det enklere å planlegge vaksineringen.  

Flere av kommunene sier at en omfordeling vil gjøre at de er i tvil om de vil greie å gjennomføre vaksinering i ferien. Statsforvalterne og Helsedirektoratet er allerede i gang med å kontakte disse kommunene for å se på mulige måter å hjelpe dem på.

Så vet jeg at mange blir glade nå – og så vet jeg at mange blir skuffet.

Det er gode argumenter både for og mot omfordeling av vaksiner.

Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et vanskelig valg, også for meg.

Den viktigste grunnen til at vi går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere.

Vi har stått i denne krisen sammen. Kommunenes svar i dag viser at det også er stor vilje i hele landet til at vi skal komme ut av krisen sammen.