Historisk arkiv

Vinterferien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mange hadde sin siste "vanlige" ferie i vinterferien i fjor.

Kanskje i varmere strøk, kanskje på hytte med venner eller på skiferie i Alpene.

Eller kanskje var du hjemme og hadde ikke ferie i det hele tatt.

Da vi i fjor satt rundt bålpannen og snakket om koronaviruset handlet diskusjonen om dette egentlig var så mye annerledes enn i vanlig influensa, og om dette ville komme til oss.

Noen var bekymret, andre smilte og sa at dette nok snart er over.

Vinterferien i fjor markerte på mange måter starten på pandemien.

Vi hadde sett bildene av det enorme koronasykehuset som ble bygget på ti dager i Wuhan.

Viruset hadde spredd seg fra Kina til et tjuetalls land.

Uken etter vinterferien fikk vi de første bekreftede tilfellene i Norge.

Ingen av oss kunne likevel forestille seg da hvordan det neste året skulle bli.

Vi visste ikke at nærmere 2,4 millioner mennesker skulle dø av covid-19.

Vi visste ikke hvor mye livene våre i Norge kom til å endre seg. 

Vi visste ikke om det ville komme en vaksine.

Nå er det snart vinterferie for mange igjen.

Det bli en annerledes vinterferie enn i fjor.

Vi har flere utbrudd med muterte og mer smittsomme varianter av viruset.

Vi jobber med å slå ned disse utbruddene og forsinke at de nye virusvariantene sprer seg.

Vi forstår at mange har lyst til å tilbringe vinterferien på hytta, besøke familie eller dra på hotell.

Og vi vil at alle skal reise med noen gode råd på veien.

Derfor har vi bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lage noen nasjonale anbefalinger så vi unngår en økning i antall smittede etter vinterferien.

Dette er anbefalingene:

 • Det viktigste er at alle holder seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
 • Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

For reiser gjelder følgende råd:

 • Vi fraråder å reise til utlandet.
 • Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, begrens opphold i fellesarealene og følg hotellets smittevernregler.
 • Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
 • Samtidig bør personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak i hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Så lurer nok mange på hvem man kan ha besøk av eller møte:

 • Alle bør redusere antall mennesker man har kontakt med, også i vinterferien. Møt helst andre utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.
 • De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til for eksempel hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk enn flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
 • Begrens overnattingsbesøk. Den nasjonale anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.
 • Husk at det kan være strengere regler og anbefalinger lokalt, så sjekk reglene som gjelder kommunen du skal reise til.

Så har vi også noen råd for hva dere bør gjøre når det gjelder handling og aktiviteter:

 • Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du likevel må på butikken der du er på ferie, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
 • Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetene sine smittevernråd.
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 • God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Jeg håper og tror vinterferien i år blir fin – selv om den blir litt annerledes og vi må være ekstra varsomme.

Jeg håper det blir tid til gode samtaler, til å ta vare på hverandre og til å være ute i frisk luft.

Jeg håper alle som har det ekstra tungt, får oppleve at noen ser dem og tar seg tid til en prat.

Jeg håper vi alle klarer å ha øynene oppe for dem som sliter.

Vinterferien i fjor markerte starten på pandemien.

Vi håper vinterferien i år markerer ett steg videre på veien mot slutten.

Sammen har vi klart å holde smitten nede og samfunnet mer åpent enn de fleste andre land.

Vi har kontroll på smittespredningen.

Vi har vaksiner.

Vi er på vei tilbake mot en normal hverdag.

--------

Og før vi kommer dit, fortsetter vi å jobbe med å holde smitten nede. Da er det viktig at vi unngår at det kommer smitte inn i landet.

Vi har et svært strengt innreiseregime. Alle innreisende skal som hovedregel på karantenehotell. Vi har obligatorisk testing på grensen, reiseregistrering og karantene.

Så har vi sett at karantenereglene ikke alltid etterleves.

Nå får vi enda bedre kontrollmekanismer.

Til uken starter Helsedirektoratet driften av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ved Helfo i Tønsberg.

Kontrollsenteret vil være i drift fra førstkommende mandag 15. februar og vil kontakte innreisende gjennom SMS og oppringing. Senteret vil i oppstartfasen veilede de innreisende om karantenebestemmelsene og testing. Fra 1. mars skal de også rapportere ved mistanke om brudd på karantenebestemmelsene til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at disse kan følges opp lokalt.

De ansatte på senteret vil drive kontroll og veiledning på mange språk. Ved at senteret kan kontrollere og veilede på de reisende sitt eget språk vil dette være en viktig hjelp til kommunene i deres arbeid med å følge opp innreisende og kontrollere ved mistanke om brudd på test og karantenereglene.

------

Og så litt om utbruddet av muterte virus i Bergen, Ulvik, Kvam og kommunene rundt, som fikk nasjonale forsterkede tiltak sist helg. Tiltakene der skulle i første omgang vare til og med søndag 14. februar.

Det er fortsatt behov for forsterkede tiltak disse kommunene til vi får full oversikt over utbruddene. Fra midnatt, natt til mandag 15. februar blir det gjort følgende endringer:

Ulvik fortsetter med det strengeste tiltaksnivået, det som er nivå A i covid-19-forskriften. Her er situasjonen fortsatt ustabil.

Bergen og Kvam går ned fra det strengeste tiltaksnivået til et ganske høyt tiltaksnivå. Det som er nivå C i forskriften. Det innebærer at de får lettelser spesielt for barn og unge, og det blir mulig å få besøk igjen.

Eidfjord og Voss skal ha det samme tiltaksnivået de nå har, altså det nest strengeste tiltaksnivået, det som er nivå B i forskriften.

De øvrige kommunene som omfattes av utbruddet - Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, og Øygarden – går fra høyt tiltaksnivå til noe høyt tiltaksnivå. Til det som er nivå D i forskriften. Det betyr blant annet at videregående skoler har gult nivå, og det ikke lenger er forbud for voksne å drive med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter.

Austreheim kommune, som ikke har hatt nasjonale forsterkede tiltak hittil, blir satt inn på samme nivå.

Kommunene kan selv bestemme om de ønsker strengere tiltak enn de nasjonale forsterkede tiltakene.

Dette kan dere lese mer om på regjeringen.no

------

Jeg har på flere av disse pressekonferansene sagt at vi må være forberedt på både gode og dårlige vaksinenyheter.

I dag har vi heldigvis to gode nyheter.

EU har inngått en avtale med vaksineprodusentene Pfizer og BioNTech om 200 millioner flere doser og opsjon på ytterligere 100 millioner doser.

Denne avtalen vil kunne sikre Norge anslagsvis 2,24 millioner doser og opsjon på 1,12 millioner doser til.

Dette kommer i tillegg til de nærmere 3,7 millioner dosene vi allerede har avtale om av denne vaksinen.

Og det beste er at vi vil kunne få rundt 840 000 av disse ekstra vaksinedosene allerede i april, mai og juni.

Vi har også fått beskjed i dag om at AstraZeneca planlegger å øke sine leveranser med 50 prosent i april, mai og juni. Det betyr at også Norge får flere doser. Ifølge våre prognoser ligger vi an til å få over 1,6 millioner doser av denne vaksinen i andre kvartal – altså betydelig flere enn vi regnet med i går.

Vi er avhengige at godkjenningen, produksjonen og distribusjonen av vaksinene går som planlagt. Vi må derfor være forberedt på både gode og dårlige vaksinenyheter også fremover.

Men én ting er sikkert – for hver uke som går, blir flere og flere vaksinert, og færre og færre har risiko for å bli alvorlig syke eller dø. Det er en god nyhet som vil følge oss gjennom hele våren.