Historisk arkiv

Ikke lenger frivillig retur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag på høring om å endre dagens returbegrep. Departementet ønsker å tydeliggjøre konsekvensene av negative vedtak. – Har du fått avslag, så skal du hjem. Det er ikke et frivillig valg, sier statssekretær Himanshu Gulati (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag  på høring om å endre dagens returbegrep. Departementet ønsker å tydeliggjøre konsekvensene av negative vedtak. – Har du fått avslag, så skal du hjem. Det er ikke et frivillig valg, sier statssekretær Himanshu Gulati (FrP).

Funn viser at returplikten som følger av negativt vedtak ofte oppfattes som utydelig og tvetydig av målgruppen.  Fafos studie «Normalitet i limbo – asylbarn på mottak med endelig avslag» viser at utreisepliktige ikke opplever endelig vedtak i UNE som en avslutning av asylsaksprosessen, men som del av søkeprosessen.

– Dette er ikke greit. Et endelig avslag skal være endelig, og ikke noe som den enkelte kan vurdere om man vil følge eller ikke. Vi vil derfor utelate begrepet «frivillig» fra returterminologien fordi begrepet bidrar til å skape forvirring rundt konsekvensene av et negativt vedtak. Et nytt begrepsapparat vil tydeligere få fram den enkeltes ansvar for å følge opp avslag som innebærer at man har plikt til å reise ut av Norge, sier statssekretær Himanshu Gulati.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at i stedet for «frivillig retur» skal man bruke «ordinær retur (selvorganisert)» eller «assistert retur». Ny returterminologi vil medføre endringer i utlendingsloven og -forskriften. Endringene i regelverket er ikke ment å endre det materielle innholdet i bestemmelsene.