Historisk arkiv

Styrket samarbeid mot doping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Jeg er veldig glad for at vi nå styrker og formaliserer samarbeidet mellom politiet og Antidoping Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og politidirektør Odd Reidar Humlegård undertegner avtale om om forebygging og bekjempelse av doping. Bak besegles avtalen med et håndtrykk mellom Valgerd Svarstad Haugland, styreleder i Antidoping Norge og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og politidirektør Odd Reidar Humlegård undertegner avtale om om forebygging og bekjempelse av doping. Bak besegles avtalen med et håndtrykk mellom Valgerd Svarstad Haugland, styreleder i Antidoping Norge og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. (Foto: JD)

– Jeg er veldig glad for at vi nå styrker og formaliserer samarbeidet mellom politiet og Antidoping Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

I dag undertegnet Politidirektoratet og Antidoping Norge en samarbeidsavtale om forebygging og bekjempelse av doping.

I arbeidet mot doping skal politiet og Antidoping Norge samarbeide om aktiviteter av felles interesse, informere hverandre om utvikling og nye trender både nasjonalt og internasjonalt, samarbeide for å øke kompetansen om bruk, omsetning og smugling av dopingmidler, og dele kunnskap om dopingpreparater. Eksempler på dette siste er klassifisering av nye stoffer, preparatnavn, virkestoffer, bruksområde og utseende. 

Politiet og Antidoping Norge skal dessuten bistå hverandre ved å utveksle statistikk, trender og annen relevant informasjon vedrørende bruk, omsetning og smugling av dopingmidler, og bistå hverandre med kompetansebygging, ved foredragsvirksomhet og undervisning.