Historisk arkiv

Kristiansund får politiets lønns- og regnskapssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets lønns- og regnskapssenter skal legges til Kristiansund. Det har regjeringen besluttet. Lønns- og regnskapssenteret vil ha om lag 70 ansatte når det er i full drift.

Lønns- og regnskapsoppgavene utføres i dag på 44 ulike steder i politiet, og det benyttes nesten like mange ulike lokale løsninger for oppsett av regnskap.

Som del av nærpolitireformen skal politiet effektivisere etatens interne administrative funksjoner. Etablering av fellestjenester skal gi bedre kvalitet og sikkerhet for brukerne i etaten.

Venstre har vært en sterk pådriver for at lønn- og regnskapssenteret i dag er besluttet lagt til Kristiansund. 21. april 2016 inngikk regjeringspartiene en avtale med Venstre om en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og det er kommet til at lokalisering av politiets nye lønns- og regnskapssenter skal inngå i denne avtalen. 

Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. I utgangspunktet kan lønn- og regnskapssenteret lokaliseres uavhengig av politiets øvrige virksomheter.