Historisk arkiv

Enda færre asylsøkere til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) har nedjustert prognosen for asylankomster fra 7000 til 3000 i 2017. Antallet asylsøkere så langt i 2017 er det laveste siden 1997.

– Det en sterk reduksjon i antallet forventede asylsøkere til Norge i 2017. Prognosen er redusert med 4000 asylsøkere eller mer enn 57 prosent sammenliknet med prognosen som ble satt i mars, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP). I tillegg vil det innen sommeren er over bli overført 1250 asylsøkere til Norge gjennom EUs relokaliseringsmekanisme.

Frem til og med april har 1593 personer søkt asyl i Norge. Av disse kom 840 på relokalisering og 793 var ordinære asylsøkere. Enn så lenge har det altså kommet flere gjennom relokaliseringsmekanismen.

– Dette er gledelig nyheter på vei inn i sommeren. Vi vet selvfølgelig at disse tallene kan endre seg. Historisk kommer det flere asylsøkere om våren og sommeren, men reduksjonen i prognosen skyldes blant at det har kommet færre begynnelse av året enn ventet og at sesongøkningen så langt er svakere enn ventet, sier statsråden.

Lavere ankomster over tid vil særlig medføre lavere utgifter, til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering.

Det er klart at kostnadene blir betraktelig redusert når ankomstene blir såpass redusert. Tydelig norsk politikk, både når det gjelder innstramminger og retur, og grensekontroller nedover i Europa har bidratt til de laveste ankomsttallene siden 1997, sier Per Sandberg.

Les mer om prognosene på udi.no.