Historisk arkiv

Markering av overtagelse av redningshelikopter utsettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Som følge av hendelsen på Sola 17. november der et AW101 redningshelikopter veltet i forbindelse med bakkekjøring, har Justis- og beredskapsdepartement besluttet å utsette den offisielle markeringen av overtagelsen av det første norske redningshelikopteret.

Markeringen var planlagt den 20. desember.

Justis- og beredskapsdepartementet vil komme tilbake med nytt tidspunkt for markeringen når videre fremdrift i anskaffelsesprosessen er avklart.